Informacje


GOŁĘBIE DOROSŁE:

1.Kat. SPORT – z typowane 50-tki typujemy 10 gołębi z których 5 pierwszych zdobywa punkty. Nagrodzonych zostanie trzech mistrzów (puchary i dyplomy) i 15 przodowników ( puchary i dyplomy)

2.Kat. OPEN – z całości na spisie osiem pierwszych gołębi zdobywa punkty. Nagrodzonych zostanie trzech mistrzów (puchary i dyplomy) i 15 przodowników (dyplomy)

3.Najlepszy zespół lotników,7gołębi z całego spisu, decyduje ilość zdobytych konkursów w przypadku równej ilości konkursów o kolejności decyduje coefficjent.Nagrodzeni zostaną trzej mistrzowie ( puchar + dyplom)

4.Najlepszy zespół gołębi rocznych – 5 gołębi z całego spisu o kolejności decyduje ilość uzyskanych konkursów a następnie coefficjent.Nagrodzeni zostaną trzej mistrzowie (puchary +dyplomy)

5.Najlepsze lotniki – samiec i samica o kolejności decyduje ilość zdobytych konkursów a następnie coefficjent. Nagrodzone zostaną najlepszy lotnik puchar + dyplom następnych 15  dyplomy.

6.Najlepszy lotnik wśród gołębi rocznych, decyduje ilość zdobytych konkursów w przypadku równej ilości konkursów decyduje coefficjent. Nagrodzone zostaną: pierwszy puchar +dyplom pozostałych 15 dyplomy.

7.Najlepsze lotniki w kategoriach A,B,C,M,F z typowanej pięćdziesiątki całości z list oddziałowych,bez rozróżniania płci ,decyduje coefficjent. Nagrodzeni zostaną: pierwszy gołąb puchar + dyplom, pozostałe 15 gołębi dyplomy.

8. Kategorie A,B,C,M z pięćdziesiątki i całości z list oddziałowych. Nagrodzeni zostaną trzej mistrzowie puchar + dyplom, pozostali 15 dyplomy.

GOŁĘBIE  MŁODE

1.Kat. SPORT z całego spisu, hodowca typuje 15 gołębi z których punkty zdobywa 8 pierwszych. Nagrodzonych zostanie: 3 mistrzów puchary + dyplomy i 15 przodowników puchary i dyplomy.

2. Kat. OPEN z całości na spisie 8 pierwszych gołębi zdobywa punkty. Nagrodzeni zostaną: 3 mistrzów otrzyma puchary i dyplomy, oraz 15 przodowników dyplomy.

3.Najlepszy zespół lotników – 5 gołębi po 3 konkursy z wszystkich lotów oddziałowych decyduje uzyskany coefficjent. Nagrodzeni zostaną: Trzech mistrzów puchary + dyplomy, pozostali dyplomy.

4.Najlepszy lotnik o kolejności decyduje ilość zdobytych kon, i coeffic. Nagrodzeni zostaną:najlepszy lotnik puchar + dyplom ponadto 15 dyplomy.

 

 SUPERMISTRZOSTWO

Loty gołębi starych i młodych w kategorii sport od 1 do 18 miejsca. Punktacja gołębi starych za 1miejsce 18,5 pkt. A za 18 miejsce 1,5 pkt. Spadek co 1 punkt. Punktacja gołębi młodych – za 1 miejsce 18 punktów, spadek co 1 punkt. Przy jednakowej ilości zdobytych punktów decyduje pozycja na liście gołębi starych. Nagrody: 3 mistrzów i przodowników puchary i dyplomy. Warunkiem udziału w współzawodnictwie o supermistrzostwo jest udział we wszystkich lotach i gołębi starych i młodych.